Datasikkerhed

Jungheinrich ved, hvor vigtigt det er for dig, at dine data behandles med fortrolighed. Vi vil derfor gerne forsikre dig om, at vi overholder alle lovkrav. Nedenfor finder du detaljerede oplysninger om vores håndtering af dine data.

Oversigt

I vores egenskab af denne sides udgiver ved vi hos Jungheinrich, hvor vigtigt det er for dig, at dine persondata behandles med fortrolighed. Vi vil derfor gerne forsikre dig om, at vi overholder alle lovkrav for datasikkerhed og databeskyttelse. I det følgende giver vi dig udførlige oplysninger om arten, omfanget og formålet, hvortil dine persondata anvendes i vores onlinetilbud og de dertil knyttede websites.

Du kan besøge vores side uden at give oplysninger om dig selv. Når du går ind på Jungheinrich Danmark A/S's website, udveksles forskellige oplysninger mellem din enhed og vores server. Der findes flere oplysninger om dette i afsnittet om databehandlingens formål.

I overensstemmelse med kravene i Persondataforordningen (GDPR) har du forskellige rettigheder, som du kan gøre gældende over for os. Disse omfatter retten til at gøre indsigelse mod udvalgte typer databehandling, i særdeleshed databehandling til markedsføringsformål. Der findes flere oplysninger om dette i afsnittet om dine rettigheder.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende vores informationer om databeskyttelse, kan du når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Du kan finde de relevante kontaktoplysninger i følgende afsnit.

Navn og kontaktoplysninger til den enhed, der er ansvarlig for behandlingen, og til virksomhedens databeskyttelsesansvarlige

Databeskyttelsesrådgiver for Jungheinrich Danmark:

Frank Jastrob

Jungheinrich AG

Friedrich-Ebert-Damm 129

D-22047 Hamburg

e-mail: Frank.jastrob(at)jungheinrich.de

Disse databeskyttelsesoplysninger gælder for databehandling, der udføres af Jungheinrich Danmark A/S, Mårkærvej 3, 2730 Tåstrup ("enhedsansvarlig") og for følgende websites www.jungheinrich.dk. Jungheinrich Danmark A/S's databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på ovenstående adresse, att. Den databeskyttelsesansvarlige, eller via kontakt@jungheinrich.dk.

Databehandlingens formål, retsgrundlag og legitime interesser, som Jungheinrich Danmark A/S følger, og modtagerkategorier

Generelle oplysninger

Vi behandler alene brugernes persondata i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning. Dette betyder, at brugerdata alene behandles, når det er juridisk tilladt, dvs. hvor databehandling er juridisk påkrævet, brugeren har givet sit samtykke eller i overensstemmelse med vores legitime interesser, som er defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR.

Persondata som dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller e-mailadresse registreres ikke, medmindre du giver disse oplysninger frivilligt, f.eks. som del af et nyhedsbrev, en ansøgning eller en forespørgsel.

Vi bruger kun disse data til produktrelaterede markedsføringsformål, såfremt du har givet forudgående samtykke eller - hvor lovgivningen indeholder bestemmelser derom - du ikke har gjort indsigelse.

Jungheinrichs produkter kan bestilles via Jungheinrich Profishop. Den dertil knyttede databehandling forklares i Jungheinrich Profishops databeskyttelseserklæring.

Adgang til vores website

Når du bruger vores website, sender den browser, som du bruger til dette formål, automatisk oplysninger til serveren med vores website/applikation, og disse gemmes midlertidigt i en logfil. Dette har vi ingen indflydelse på. Følgende oplysninger registreres også uden dit input og gemmes, indtil de automatisk slettes:

· IP-adressen på den internetopkoblede enhed, der sender anmodningen

· Dato og tid for opkoblingen

· Navn og url på den tilgåede fil

· Det website/den applikation, der blev brugt til at logge på (henvisnings-URL)

· Den browser, du brugte, og eventuelt operativsystemet på din internetopkoblede computer og navnet på din internetudbyder.

Retsgrundlaget for behandling af IP-adressen er art. 6, stk. 1 (f) i GDPR. Vores legitime interesse kommer af følgende formål for dataindsamling. Husk på, at de indsamlede data ikke giver direkte afslører din identitet, og vi drager ikke nogen konklusioner i den henseende. Vi bruger IP-adressen på din enhed og de oven for angivne data til følgende formål:

· For at sikre, at der etableres en god forbindelse

· For at sikre, at vores website er brugervenligt

· For at vurdere systemets sikkerhed og stabilitet

Vi bruger også såkaldte cookies, trackingværktøjer, målretningsmetoder og sociale medieplugins på vores website. Den nøjagtige procedure og hvordan dine data anvendes til dette formål forklares yderligere i afsnittene om online tilstedeværelse og websiteoptimering og indlagte ydelser samt tredjeparters samtykke.

Udfærdigelse, opfyldelse og opsigelse af en Jungheinrich PROFISHOP-kontrakt

Jungheinrichs produkter kan bestilles via Jungheinrich Profishop. Den dertil knyttede databehandling forklares i Jungheinrich Profishops databeskyttelseserklæring.

Nyhedsbrev

Du kan modtage nyheder og aktuelle tilbud fra Jungheinrich via vores nyhedsbrev. Vi laver også et særligt nyhedsbrev til journalister og investorer. Hvis du har indtastet din e-mailadresse og dit for- og efternavn under overskriften ”e-mail distributions­liste”, har trykket på knappen ”Tilmeld” og igen har bekræftet din tilmelding via det link, der sendes til dig på den angivne e-mailadresse (dobbelt tilvalg), behandler og bruger vi din e-mailadresse til regelmæssigt at sende dig det ønskede nyhedsbrev. Tilmelding til nyhedsbrevet er frivillig, og den tilknyttede databehandling finder sted på baggrund af din aftale som defineret i art. 6, stk. 1 (a) i GDPR.

 

Du har ret til og mulighed for når som helst at blive fjernet fra nyhedsbrevets distributionsliste. Send blot en e-mail til kontakt(at)jungheinrich.dk. Du har også mulighed for at klikke på linket til afmelding i selve nyhedsbrevet.

Kontakt

Når du kontakter os (via en kontaktformular eller via e-mail), bruges de givne brugeroplysninger til at behandle og udføre anmodningen i henhold til art. 6, stk. 1 (b) i GDPR (udførelse af en handling forud for indgåelse af en kontrakt).

Brugeroplysningerne kan gemmes i vores Customer Relationship Management system ("CRM-system") eller en sammenlignelig anmodningsopsætning. 

I Jungheinrich Group bruger vi "SAP Hybris Cloud for Customer" og "SAP CRM" et CRM-system leveret af SAP på baggrund af vores legitime interesser (effektiv og hurtig behandling af brugeroplysninger). Til dette formål har vi indgået en kontrakt med udbyderen i overensstemmelse med art. 28 i GDPR, som forpligter dem til alene at behandle brugerdata i overensstemmelse med vores anvisninger og at overholde EU's regler om datasikkerhed.

Jobansøgninger

Hos Jungheinrich Danmark A/S værdsætter vi din interesse i at arbejde for vores virksomhed og er glade for at modtage din ansøgning pr. e-mail til mailto:hr(at)jungheinrich.dk

I dette afsnit forklarer vi, hvordan vi behandler data som del af en jobansøgningsproces i overensstemmelse med art. 13 i GDPR.

Når du sender en e-mail med din ansøgning vil du, modtage en bekræftelse, hvor vi beder dig om et samtykke til, at Jungheinrich Danmark kan gemme og behandle dine data med det formål at gennemgå en ansøgningsprocedure. Modtager vi ikke dette samtykke, vil din ansøgning og alle dine data blive slettet.

Dataindsamling
I løbet af din processen indsamler og behandler vi følgende data fra din personlige ansøgning:

 • Efternavn
 • Fornavn
 • Adresse og telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Ansøgningsdokumentation (ansøgning, CV, referencer, certifikater og lignende) 

Formålet med databehandling/videresendelse af data
De persondata, som du har givet i en specifik ansøgningsproces, vil udelukkende blive brugt til ansøgningsprocessens formål. Dine data vil blive gjort tilgængelige for alle relevante medarbejdere i Jungheinrich Danmark, som har at gøre med den relevante personaleudvælgelsesproces. De parter, der har at gøre med udvælgelsesprocessen, kan tilhøre andre virksomheder i Jungheinrich Group. Derfor kan dine ansøgningsdata blive videregivet i koncernen. Enhver yderligere brug eller videresendelse af dine ansøgningsdata er udelukket.

Databeskyttelse
Dine data vil blive opbevaret på et beskyttet drev. Jungheinrich gemmer og behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler. Dine data vil altid blive behandlet fortroligt. Alle persondata, som vi indsamler og behandler som en del af en jobansøgning, er via tekniske og organisatoriske metoder beskyttet mod uautoriseret adgang og manipulation.

Opretholdelse (behandlingens varighed)
Såfremt der ikke sker yderligere handling på baggrund af ansøgningsprocessen, og der ikke oprettes et ansættelsesforhold, forpligter vi os til at slette persondataene efter seks måneder.

Ansøgerpulje
I tilfælde af, at du har ansøgt om en specifik stilling, og denne allerede er besat, eller vi betragter dig som værende endnu mere velegnet til en anden stilling, eller du har indsendt en uopfordret ansøgning og har givet samtykke til det, vil vi opbevare dine data, så du kan komme i betragtning til fremtidige, ledige stillinger.

Sletning af data/tilbagekaldelse af samtykke
Såfremt du trækker din ansøgning tilbage, vil dine data blive slettet øjeblikkeligt. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod indsamlingen, behandlingen og brugen af dine persondata inden for rammerne for det samtykke, der blev givet som del af ansøgningsprocessen, bedes du e-maile os på: HR(at)jungheinrich.dk

Samtykke
Til ansøgningsprocessen beder vi dig i vores bekræftelsesmail om følgende samtykke:

 • Bekræft venligst, at du accepterer vores datasikkerhedserklæring: Du accepterer, at alle persondata, der kommer fra din ansøgning, kan indsamles af Jungheinrich Danmark med henblik på at gennemføre en ansøgningsproces og behandles, bruges og videregives i overensstemmelse med vores datasikkerhedserklæring og gældende datasikkerhedslove.
 • Bekræft venligst, at du ønsker din ansøgning taget i betragtning for (andre) ledige stillinger/ansøgerpuljen: Såfremt din ansøgning ikke fører til ansættelse, eller hvis du har indsendt en uopfordret ansøgning, indvilliger du i, at Jungheinrich Danmark opbevarer dine data i i overensstemmelse med vores datasikkerhedserklæring og de aktuelle datasikkerhedslove med henblik på at tage dig i betragtning og kontakte dig i tilfælde af (andre) ledige stillinger. Jungheinrich Danmark kan opbevare dine data i op til 12 måneder.

Dine rettigheder som den pågældende person
Ligesom retten til at tilbagekalde dit samtykke har du også - såfremt lovkravene foreskriver dette - følgende rettigheder:

 • Retten til at blive informeret om de persondata, vi har gemt om dig i overensstemmelse med art. 15 i GDPR
 • Retten til at få urigtige eller ufuldstændige data rettet i overensstemmelse med art. 16 i GDPR
 • Retten til at få data om dig, som vi har gemt, slettet i overensstemmelse med art. 17 i GDPR, medmindre juridiske eller kontraktmæssige opbevaringsfrister eller andre lovkrav/rettigheder til yderligere opbevaring skal opfyldes
 • Retten til at begrænse behandlingen af dine data i overensstemmelse med art. 18 i GDPR
 • Retten til dataoverdragelighed i overensstemmelse med art. 20 i GDPR
 • Retten til at klage til et tilsynsorgan. Du kan normalt henvende dig til tilsynsorganet for din normale bopæl eller arbejdssted eller til vores virksomheds hovedkontor.

Spørgsmål om datasikkerhed
Skulle du have spørgsmål vedrørende datasikkerheden, bedes du sende en e-mail til mailto:kontakt(at)jungheinrich.dk Du kan også kontakte vores datasikkerhedsansvarlige på kontakt@juingheinrich.dk. Du kan også finde yderligere oplysninger i nærværende datasikkerhedserklæring.

Online tilstedeværelse og websiteoptimering

Cookies - generelle oplysninger

Vi bruger "cookies" på vores website på baggrund af art. 6, stk. 1 (f) i GDPR. Vores interesse i at optimere vores website skønnes legitimt inden for rammerne af ovenstående forordning. Cookies er små filer, der automatisk oprettes af din browser og gemmes på din enhed (laptop, tablet, smartphone osv.), når du besøger vores side. Cookies udgør ingen risiko for din enhed og indeholder ingen vira, trojanske heste eller anden malware. En cookie indeholder oplysninger, som er opstået i forbindelse med den specifikt anvendte enhed. Dette betyder dog ikke, at vi derved får direkte viden om din identitet. Ét formål med at anvende cookies er at gøre brugen af vores tilbud til en mere behagelig oplevelse for dig. Vi bruger derfor såkaldte session cookies (midlertidige cookies), som registrerer, at du allerede har besøgt individuelle sider på vores website. Disse slettes automatisk, når du forlader vores side. Vi bruger også midlertidige cookies for at opnå brugervenlighed. Disse cookies gemmes på din enhed i en specifik periode. Hvis du besøger vores side igen for at gøre brug af vores tjenester, vil det forhold, at du allerede har besøgt os, automatisk blive registreret. Det samme gælder de indtastninger og indstillinger, som du har foretaget, således at du ikke behøver indtaste dem igen.

Vi bruger også cookies til at registrere statistikker om brugen af vores website og til at evaluere, hvordan vores tilbud kan optimeres til dig samt vise dig oplysninger, der er tilpasset dig. Når du besøger vores side igen, gør disse cookies os i stand til automatisk at registrere, at du har besøgt os tidligere. Disse cookies slettes automatisk efter en given periode. De fleste browsere accepterer cookies automatisk.

Du kan dog konfigurere din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer, eller så du altid får vist en meddelelse, inden en ny cookie oprettes. Fuld deaktivering af cookies kan dog betyde, at du ikke kan gøre brug af alle funktionerne på vores website. De perioder, hvor cookies bliver gemt, afhænger af deres formål og er ikke alle de samme.

Traffic channel tracking via "jh_medium"

Vi bruger cookien "JH_Medium" til at lagre "channel information" om dit besøg på vores hjemmeside. Det betyder, at vi bruger et script, som vi har udviklet til at registrere kilden for dit besøg, så en analyse kan blive aktiveret. Der gemmes ingen persondata. Der gemmes især ingen IP-adresser, og der analyseres ikke nogen brugeradfærd.

Google Analytics og Google Optimize

For det behovsorienterede design og vedvarende optimering af vores websider bruger vi på baggrund af art. 6, stk. 1 (f) i GDPR (legitim interesse) Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Derudover bruger website programmet Google Optimize. Anonyme brugerprofiler oprettes, og cookies bruges i forbindelse dermed. De oplysninger, som cookien genererer om din brug af websitet, herunder

 • Browsertype/-version
 • Det anvendte operativsystem
 • Henvisnings-URL (den tidligere besøgte side)
 • Hostnavnet på den computer, der logges på fra (IP-adressen)
 • Tidspunktet for serveranmodningen

sendes til en Google-server i USA og gemmes der. Google er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og giver dermed en garanti for, at den europæiske datasikkerhedsret overholdes.

Vi bruger kun Google Analytics med IP-anonymisering aktiveret. Det betyder, at Google er afskåret fra brugerens IP-adresse i Den Europæiske Unions medlemslande og andre aftalepartnere til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i ekstraordinære tilfælde vil hele IP-adressen blive overført til en Google-server i USA og forkortes der.

Brugeren kan anvende den tilsvarende indstilling i browsersoftwaren for at blokere lagring af cookies. Vi bør dog påpege, at det i så fald ikke altid er muligt at bruge alle funktionerne på dette website. Brugeren kan også undgå Googles indsamling af data, der genereres af cookien vedrørende brug af websitet (herunder din IP-adresse) og Googles behandling af disse data, ved at downloade og installere den browserplugin, som kan findes ved at klikke på dette link:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Som et alternativ til browserplugin eller til browsere på mobile enheder er det muligt at anvende en opt-out cookie, som forhindrer fremtidig dataindsamling af Google Analytics på dette website.

Deaktiver Google Analytics (Opt-Out Cookie)

Google AdWords online reklameprogram

De nedenfor anførte målretningsforanstaltninger, som anvendes af os, udføres på baggrund af art. 6, stk. 1 (f) i GDPR (legitim interesse). Med de anvendte målretningsforanstaltninger vil vi gerne sikre, at det kun er reklamer, der er målrettet dine faktiske og formodede interesser, der vises på dine enheder. Det er i både vores og din interesse ikke at bebyrde dig med reklamer, som ikke er af interesse for dig.

Dette website bruger Google AdWords online reklameprogram og konverteringstracking inden for dens rammer. Vi gemmer også gclid-parameteret i cookien "jh_medium" for at kunne evaluere, hvor vellykket vores reklameplacering er. Disse cookies indstilles, når en bruger klikker på en reklame, der er placeret af Google. Tredjepartsudbydere, herunder Google, placerer reklamer på websites på internettet og bruger cookies til at placere reklamer, der er baseret på en brugers tidligere besøg på dette website. Disse AdWords-cookies udløber efter 30 dage, og gclid-parametercookien udløber efter 90 dage og bruges ikke til persongenkendelse. Google kan overføre disse oplysninger til tredjepart, hvor loven påkræver det, eller hvor tredjepart behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil under ingen omstændigheder knytte din IP-adresse til andre data i Googles besiddelse.

Indsamlingen og lagringen af data kan deaktiveres når som helst med fremtidig virkning. Du kan deaktivere Googles brug af cookies ved at tilgå siden for deaktivering af Google-reklamering. Du kan også deaktivere konverterings tracking cookies ved at indstille din browser til at blokere cookies fra domænet "googleadservices.com". Vi bør dog påpege, at du i så fald ikke altid kan bruge alle funktionerne på dette website.

Google remarketing og DoubleClick

Google bruger en DoubleClick-cookie på websites i Google Network og til specifikke Google-tjenester for at kunne understøtte AdWords’ kunder og udgivere i deres placering og administration af reklamer på nettet. Når du tilgår et website og får vist eller klikker på en reklame, der er placeret via et website i Google Network, kan en DoubleClick-cookie blive placeret i din browser. DoubleClick-cookie identifikatoren i din browser er den samme som den identifikator, der bruges ved besøg på websites, hvor reklameprogrammet DoubleClick anvendes. Hvis din browser allerede har en DoubleClick-cookie, bliver en anden DoubleClick-cookie ikke tilknyttet.

Yderligere oplysninger om brug af DoubleClick-cookies sammen med reklameprogrammet fra DoubleClick kan ses i DoubleClicks afsnit om OSS vedrørende datasikkerhed: http://www.google.com/doubleclick/

Det er muligt når som helst at gøre indsigelse mod at modtage DoubleClick-cookien og deaktivere den ved at klikke på følgende link:

http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html 

Endvidere bruger dette website Google-programmet til interessebaseret reklame - Google Remarketing. Tredjepartsudbydere, herunder Google, placerer reklamer på websites på internettet og bruger cookies, som gemmes til dette formål, på baggrund af en brugers tidligere besøg på dette website.

Brugere, som ikke ønsker at få vist disse interessebaserede reklamer, kan nemt deaktivere tracking cookies via brugerindstillingerne for deres internetbrowser. Du kan når som helst deaktivere brug af Google Cookie til dette formål ved at klikke på nedenstående link:

https://www.google.de/settings/ads/onweb" \l "display_optout" \t "_blank

Yderligere oplysninger om Googles bestemmelser er tilgængelige her:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Microsoft-programmer

På baggrund af art. 6, stk. 1 (f) i GDPR (legitim interesse) bruger vores onlinetilbud også Microsofts konverteringstracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads placerer en cookie på din computer, hvis du bruger en Microsoft Bing-reklame til at tilgå vores website. Microsoft Bing og vi kan så registrere, at nogen har klikket på en reklame, er blevet sendt videre til vores website og er nået frem til en tidligere bestemt konverteringsside. Vi oplyses kun om det samlede antal brugere, som har klikket på en Bing-reklame og derefter er blevet sendt videre til konverteringssiden. Der deles ingen personlige oplysninger om brugerens identitet. Såfremt du ikke ønsker at være en del af trackingproceduren, kan du afvise lagring af en cookie, der er bestemt til dette formål - f.eks. ved at deaktivere den automatiske lagring af cookies generelt i dine browserindstillinger. Yderligere oplysninger om datasikkerhed og om de cookies, der anvendes til Microsoft Bing, kan læses på Microsofts website

www.microsoft.com/privacystatement/en-gb/core/default.aspx

Facebook remarketing

I vores onlinetilbud bruger vi i henhold til art. 6, stk. 1 (f) i GDPR på baggrund af vores legitime interesser og med henblik på analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud "Facebook pixel" fra det sociale netværk Facebook, som drives fra Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller, hvis du befinder dig i EU, fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Facebook er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og tilbyder derfor en garanti for, at den europæiske datasikkerhedsret overholdes.  

Denne pixel gør det muligt at spore brugeradfærd, når en bruger er blevet sendt videre til vores website ved at klikke på en Facebook-reklame. Dette gør det muligt for os at fastslå, hvor effektive Facebook-reklamer er til statistiske og markedsanalytiske formål. De data, vi modtager på denne måde, er anonyme, hvilket betyder, at vi ikke ser individuelle brugeres persondata. Dataene gemmes og lagres dog af Facebook, og vi informerer dig om dette i henhold til vores viden. Facebook kan knytte disse data til din Facebook-konto og bruge dem til egne reklamesformål i overensstemmelse med Facebooks politik for databrug:

https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan forhindre, at Facebook og dens partnere placerer reklamer. Du kan redigere indstillingerne for Facebook-reklamer via følgende link: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Indlagte ydelser og tredjeparters samtykke

Generelt

På baggrund af art. 6, stk. 1 (f) i GDPR (legitim interesse) og med henblik på at gøre vores virksomhed mere kendt bruger vi sociale plugins på vores website til følgende sociale netværk: Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter og Google+. Den bagvedliggende kommercielle interesse skønnes at være en legitim interesse i GDPR's forstand. Ansvaret for, at driften overholder datasikkerheden, skal tilsikres af den relevante udbyder.

Vi bruger også indholds- og tjenestetilbud fra tredjepart i vores onlinetilbud for at kunne indlejre deres indhold og tjenester, f.eks. videoer og fonte, på baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) / på baggrund af dit samtykke som defineret i art. 6, stk. 1 (a) i GDPR.

Facebook

På baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) bruger vi sociale plugins ("plugins") fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Plugins kan være interaktive elementer eller interaktivt indhold (f.eks. videoer, grafik eller tekst) og kan genkendes på et af Facebooks logoer (hvidt "f" på blå baggrund, termen "Like" eller symbolet "thumb up") eller ved den ekstra sætning "Facebook Social Plugin". Listen over og tilstedeværelsen af Facebooks social plugins kan ses her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og giver derfor en garanti for, at den europæiske datasikkerhedsret overholdes.

Hvis en bruger tilgår en funktion fra dette onlinetilbud, som indeholder en sådan plugin, forbindes brugerens server direkte til Facebooks servere. Indholdet af den plugin sendes direkte fra Facebook til brugerens enhed og indlejres derved i onlinetilbuddet. Derved kan der oprettes brugerprofiler for brugere på baggrund af de behandlede data. Vi har ingen kontrol over omfanget af data, som Facebook indsamler ved at bruge denne plugin, og vi oplyser brugerne i henhold til vores viden.

Ved hjælp af den indlagte plugin oplyses Facebook om, at en bruger har tilgået den tilsvarende side i onlinetilbuddet. Hvis brugeren er logget på Facebook, kan Facebook tillægge besøget til brugerens Facebook-konto. Hvis brugere interagerer med plugins, f.eks. ved at klikke på knappen Like eller tilføje en kommentar, sendes de tilsvarende oplysninger direkte fra din enhed til Facebook og gemmes der. Hvis en bruger ikke er medlem af Facebook, er det stadig muligt, at Facebook kender til og gemmer den brugers IP-adresse. Ifølge Facebook gemmes kun en anonymiseret IP-adresse i Tyskland.

For yderligere oplysninger om dette formål og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks yderligere behandling og brug af data samt rettigheder i den henseende og indstillingsmulighederne for beskyttelse af datasikkerheden kan du se Facebooks meddelelse om datasikkerhed: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Hvis en bruger er medlem af Facebook og ikke ønsker, at Facebook indsamler data om ham via dette onlinetilbud og knytter det til hans medlemsoplysninger, som er gemt hos Facebook, skal han logge af Facebook og slette sine cookies inden brug af vores onlinetilbud. Yderligere indstillinger og indsigelser mod brug af data til kommercielle formål er mulige i Facebooks profilindstillinger: www.facebook.com/settings eller via den amerikanske side:

http://www.aboutads.info/choices/ eller EU's side http://www.youronlinechoices.com/. Indstillinger er ikke platformsafhængige, dvs. de gælder for alle enheder såsom stationære computere og mobile enheder.

LinkedIn

På baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) bruger vores onlinetilbud LinkedIn-netværkets funktioner. Udbyderen er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Hver gang én af vores sider, som indeholder LinkedIn-funktioner, tilgås, oprettes der en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn oplyses om, at du har besøgt vores internetsider med din IP-adresse. Hvis du klikker på knappen for anbefaling af LinkedIn ("Recommend"), og du er logget på din LinkedIn-konto, kan LinkedIn tillægge dit besøg på vores internetside til dig og din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbydere af siden ikke modtager oplysninger om indholdet af de overførte data eller LinkedIns brug deraf. Datasikkerhedserklæring: www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Xing

På baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) bruger vi -netværkets funktioner. Udbyderen er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamborg, Tyskland. Hver gang én af vores sider, som indeholder XING-funktioner, tilgås, oprettes der en forbindelse til XINGs servere. Så vidt vi ved, gemmes der ingen persondata. Der gemmes især ingen IP-adresser, og der analyseres ikke nogen brugeradfærd. Datasikkerhedserklæring: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Twitter

På baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) bruger vi også plugins fra short-message-netværket Twitter Inc. Du kan genkende Twitters plugins ("Tweet"-knappen) på Twitter-logoet (en hvid fugl på en blå baggrund) og tilføjelsen "Tweet". Hvis du tilgår en side på vores website, der indeholder en sådan plugin, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Twitters server. Derfor modtager Twitter oplysning om, at du har besøgt vores website med din IP-adresse. Hvis du klikker på Twitter-knappen, mens du er logget på din Twitter-konto, kan du knytte indholdet på vores site til din Twitter-profil. Dette gør det muligt for Twitter at tildele besøget på vores site til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbydere af siden ikke modtager oplysninger om indholdet af de overførte data eller Twitters brug deraf. Klik her for yderligere oplysninger. Hvis du ikke ønsker, at Twitter skal kunne tildele besøget på vores side, bedes du logge af din Twitter-brugerkonto.

Google+

På baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) bruger vi "plugins" fra det sociale netværk Google Plus, som leveres af Google Inc. Disse plugins kan blandt andet genkendes på knapper, der indeholder symbolet "+1" på en hvid eller farvet baggrund.

Hvis du aktiverer en plugin (første klik), opretter din browser en direkte forbindelse til Googles servere. Indholdet af den plugin sendes direkte fra Google til din browser og indlejres derved i siden. Derved oplyses Google om, at din browser har tilgået den tilsvarende side på vores website, selvom du ikke har en Google Plus-profil og ikke er logget på Google Plus. Disse oplysninger (herunder din IP-adresse) overføres af din browser direkte til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis du er logget på Google Plus, kan Google straks tildele dit besøg på vores website til din Google Plus-profil. Hvis du interagerer med plugins, f.eks. ved at klikke på knappen "+1", sendes de tilsvarende oplysninger også direkte til en Google-server og gemmes der. Oplysningerne gengives også på Google Plus og vises i dine kontakter der.

For yderligere oplysninger om dette formål og omfanget af dataindsamlingen og Googles yderligere behandling og brug af data samt dine rettigheder i den henseende og indstillingsmulighederne for beskyttelse af datasikkerheden kan du se Googles meddelelse om datasikkerhed her.

Hvis du ikke ønsker, at Google straks skal tildele oplysninger, der er indsamlet via dit besøg på vores website, til din profil på Google Plus, skal du logge af Google Plus, inden du besøger vores website. Du kan også fuldstændig blokere indlæsningen af Googles plugins med add-ons til din browser, f.eks. ved at bruge scriptblokeringen "NoScript".

Google reCAPTCHA

På baggrund af art. 6, stk. 1 (f) i GDPR (legitim interesse) bruger vi tjenesten reCAPTCHA, som er en tjeneste fra Google Inc. (Google). Denne anmodning bruges til at fastlægge, om en indtastning er foretaget af en person eller er misbrug i form af automatiseret maskinbehandling. Anmodningen indebærer, at IP-adressen videresendes til Google og i nødvendigt omfang også andre data, som Google har brug for til reCAPTCHA-tjenesten. Til dette formål sendes din indtastning til Google og gennemgår yderligere behandling der. Ved at bruge reCAPTCHA accepterer du, at din genkendelse kan benyttes i digitaliseringen af gamle værker. Ved at aktivere IP-anonymisering på dette website vil Google dog blive afskåret fra din IP-adresse fra i Den Europæiske Unions medlemslande og andre aftalepartnere til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i ekstraordinære tilfælde vil hele IP-adressen blive overført til en Google-server i USA og forkortes der. Google bruger disse oplysninger på vegne af dette websites udbyder for at vurdere brugen af denne tjeneste. Den IP-adresse, der sendes af din browser inden for reCAPTCHAs rammer, vil ikke blive kombineret med andre data i Googles besiddelse. Googles divergerende datasikkerhedsregler gælder for disse data.

Yderligere oplysninger om Google datasikkerhedsregler kan ses på:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Maps

Dette website bruger Google Maps til at vise kort og oprette ruteplaner. Google Maps drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ved at bruge dette website accepterer brugeren, at data registreres, behandles og bruges af Google, en af dens repræsentanter eller en tredjepartsudbyder. Dette gælder både data, som indsamles automatisk, og brugerens input (herunder IP-adresse). Databehandlingen finder sted på baggrund af din aftale som defineret i art. 6, stk. 1 (a) i GDPR. Brugsbetingelserne for Google Maps kan ses på følgende link: https://www.google.de/maps/@51.151786,10.415039,6z?hl=da

Udførlige oplysninger om transparens og valg samt om datasikkerhedsregler kan ses i datasikkerhedscentret på google.dk:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=da#infocollect

Google Tag Manager

På baggrund af vores legitime interesse (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) bruger dette website Google Tag Manager. Denne tjeneste gør det muligt at administrere websitets tags via et interface. Google Tag Manager implementerer ganske enkelt tags. Der placeres ingen cookies, og der registreres ingen persondata. Google Tag Manager udløser andre tags, som kan registrere persondata. Google Tag Manager tilgår ikke disse data. Hvis den deaktiveres på domæne- eller cookieniveau, gælder deaktiveringen for alle tracking tags, for så vidt som de er implementeret gennem brug af Google Tag Manager. Yderligere oplysninger om Google Tag Manager kan ses på følgende link: www.google.de/tagmanager/use-policy.html 

Brugeren kan forhindre, at Google Tag Manager sender tags. For at gøre dette skal brugeren klikke på følgende opt-out link for at lagre Google Tag Managers deaktiveringscookie i browseren.

YouTube

På baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) er YouTube-tjenestens funktioner indlejret i Jungheinrich Danmark A/S’s website for at kunne vise og afspille videoer. Disse funktioner leveres af YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Du kan finde yderligere oplysninger i YouTubes datasikkerhedsregler.

Her anvendes en avanceret datasikkerhedstilstand, og derved gemmes brugeroplysninger ifølge oplysninger fra udbyderen alene, når afspilning af en video startes. Hvis du starter afspilning af en indlagt YouTube-video, bruger YouTube cookies til at indsamle oplysninger om brugeradfærd. Ifølge oplysninger fra YouTube anvendes disse blandt andet til at lave videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre misbrug. Uanset om den indlagte video afspilles eller ikke, etableres der en forbindelse til Googles "DoubleClick"-netværk, hver gang Jungheinrich Danmark A/S's website tilgås, og dette kan medføre yderligere databehandling, som Jungheinrich Danmark A/S ikke har indflydelse på.

Brugere kan finde yderligere oplysninger om, hvordan YouTube bruger cookies, i YouTubes datasikkerhedserklæring på:

http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Brug af Product Guides

Vores hjemmeside bruger Product Guides til at vejlede dig gennem beslutningsprocessen, når du foretager køb, og til at sikre et enkelt produktvalg. Udbyderen af Product Guides er en førende udbyder af løsninger inden for Guided Selling: excentos Software GmbH, Reiterweg 1, 14469 Potsdam, Tyskland, www.excentos.com.

Product Guides indsamler data om brugen, som f.eks. de svarmuligheder og navigationshandlinger, brugeren har valgt. Disse data er nødvendige for at sikre interaktion med Product Guide og for at udregne produktanbefalingerne. Data bliver kun opbevaret midlertidigt i webserverens hukommelse og gemmes ikke permanent på webserveren.

For at analysere Product Guides brugsdata, bliver disse lagret permanent i anonymiseret form i et webanalysesystem leveret af excentos. Disse data indeholder ikke den fulde IP-adresse, men kun anonyme data. Herudover sporer Product Guides og den bagvedliggende serverinfrastruktur midlertidige IP-adressen og anvenderens brugsaktivitet for at gøre det muligt for serverinfrastrukturen at afvise cyberangreb. Dette er en nødvendig forholdsregel for at kunne tilbyde vores services. Disse data lagres kun midlertidigt for at være i stand til at identificere mulige cyberangreb. Herefter, slettes IP-adresser og logningsdata permanent.

Hvis du bruger Product Guide og produktvalgene, samt søge- og chatbotsystemerne på vores hjemmeside, accepterer du samtidig denne fortrolighedspolit.

Du ønsker ikke sporing af brugsdata i et webanalysesystem

Du kan forhindre, at Product Guides sporer brugsdata i det webanalysesystem, excentos leverer. Du kan tjekke status for, om dine brugsdata bliver sporet eller ej, og ved at klikke på følgende afkrydsningsfelt kan du forhindre, at Product Guides sporer brugsdata. Når du aktiverer afkrydsningsfeltet, vil der blive placeret en fravalgs-cookie, som forhindrer sporing af dataene i fremtidige Product Guide sessioner med denne webbrowser:klick her.  

Overførsel af data til tredjepart

Data overføres alene til tredjepart i overensstemmelse med lovkrav og alene som angivet i datasikkerhedserklæringen. Vi giver alene data til tredjepart, hvor dette for eksempel er påkrævet af kontraktmæssige årsager på baggrund af art. 6, stk. 1 (b) i GDPR eller på baggrund af legitime interesser i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 (f) i GDPR for den rentable og effektive drift af vores forretningsenhed.

Hvis vi bruger underleverandører til at levere vores tjenester, træffer vi passende juridiske sikkerhedsforanstaltninger og tilsvarende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte persondata i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser.

Modtagere uden for EU

Med undtagelse af den behandling, der er angivet i nærværende datasikkerhedserklæring, videregiver vi ikke dine data til modtagere, der befinder sig uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Dine rettigheder

Oversigt

 • Ligesom retten til at tilbagekalde dit samtykke har du også - såfremt lovkravene foreskriver dette - følgende rettigheder:
 • Retten til at blive informeret om de persondata, vi har gemt om dig i overensstemmelse med art. 15 i GDPR
 • Retten til at få urigtige eller ufuldstændige data rettet i overensstemmelse med art. 16 i GDPR
 • Retten til at få data om dig, som vi har gemt, slettet i overensstemmelse med art. 17 i GDPR, medmindre juridiske eller kontraktmæssige opbevaringsfrister eller andre lovkrav/rettigheder til yderligere opbevaring skal opfyldes
 • Retten til at begrænse behandlingen af dine data i overensstemmelse med art. 18 i GDPR
 • Retten til dataportabilitet i overensstemmelse med art. 20 i GDPR
 • Retten til at klage til et tilsynsorgan. Du kan normalt henvende dig til tilsynsorganet for din normale bopæl eller arbejdssted eller til vores virksomheds hovedkontor.

Ret til tilbagekaldelse

Hvis brugeren ikke ønsker, at Jungheinrich AG tilstræber aktiv brug af data til interne formål, er brugeren i overensstemmelse med art. 21, stk. 2-4 i EU GDPR berettiget til når som helst at tilbagekalde retten til sådan brug og behandling. Send blot en e-mail til kontakt@jungheinrich.dk. Den specifikke brug af lovbestemt datablokering i stedet for sletning af data i overensstemmelse med art. 17-19 i EU GDPR forbliver uberørt.

Databeskyttelse

Alle data, der personligt sendes af dig, herunder dine betalingsoplysninger, overføres gennem den almindeligt anerkendte og sikre standard SSL (Secure Socket Layer). SSL er en sikker og testet standard, som også bruges til for eksempel online bankforretninger. Måder til at genkende en sikker SSL-forbindelse omfatter s’et efter http (dvs.: ...) i adresselinjen i din browser og hængelåssymbolet i browserens nederste område.

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsmetoder til at beskytte de persondata om dig, som vi gemmer, mod manipulering, delvist og fuldstændigt tab og mod tredjeparters uautoriserede adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger gennemgår løbende forbedring i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.