+45 8987 4800 Servicehotline Gratis nummer
Kontaktformular
Nyhedsbrev
Stage Kundeeksempler
Det højeste smalgangslager i Schweiz

EMS-Chemie udvider i samarbejde med os sin lagerkapicitet på rekordtid

Fra Graubünden til verden: EMS-Chemie AG i Domat/Ems i Schweiz er en global aktør inden for adskillige sektorer. For at kunne fortsætte væksten gav de Jungheinrich til opgave at opføre og drive deres tredje smalgangslager. Et rekordprojekt – i opførelsestid og -omfang.

Udvidelse på et begrænset areal

EMS-koncernen er en global specialist inden for polymere stoffer og finkemikalie-/teknologisektoren. Inden de påbegyndte projektet sammen med Jungheinrich, var der to smalgangslagre på virksomhedens lokalitet i Domat/Ems, Schweiz. Da EMS-Chemie fortsatte med at vokse, måtte lagerkapaciteten også udvides.

Vores opgave: Opførelse af et tredje smalgangslager med 12.800 pallepladser på det mindst mulige område, på kortest mulige tid samtidig med den løbende drift. Grunden lå ved siden af en planlagt vej. Lagerkapaciteten kunne derfor kun udvides ved at bygge opad. Det betød, at projektet antog usædvanlige dimensioner. Smalgangslager 3 blev det højeste automatiske smalgangslager i Schweiz med 44 x 15 m!

Montering og ibrugtagning inden for få uger

Vores ordre omfattede planlægning, levering, opførelse og ibrugtagning af lageret – med mere. Vi tilpassede den eksisterende transporteknik i afsendelseshallen og integrerede vores nye bygning i EMS-Chemies komplekse lagerstyringssystem. På blot 14 uger fik vores team i Domat/Ems brug for 1000 tons stål, 500.000 skruer, 11 kilometer stivere og 55 kilometer palleholdere. Eftersom hver palle skulle kunne bære en belastning på op til 1,3 ton, er gulvpladerne ekstremt robuste og 70 centimeter tykke.

Der var høje krav til ydeevnen i den teknik, der blev anvendt i konstruktionen, samt hallens dimensioner og tidsplanen. De robuste støtteplader blev fløjet ind med helikopter. Endelig krævede bygningens højde og vindbelastningen særliget tilbehør. Begge vores stabelkraner blev løftet gennem tagåbningerne i rummene mellem reolerne. Verdens største mobile kran blev anvendt til dette formål. Opstarten af projektet og byggeriet blev hjulpet på vej af kundens projektchef, der var ekstremt kompetent. Han hjalp til i kommunikationen mellem os og de andre fagområder, der var involveret. Alle områder blev kombineret effektivt – hvilket betød, at ændringerne og udvidelserne kunne realiseres ti uger før den planlagte deadline!

Full-service døgnet rundt

Missionen fuldført? Ja, og alligevel ikke helt. Vores team sikrer også, at driften forløber glat, efter at smalgangslageret er åbnet. EMS-Chemie AG valgte en servicekontrakt, der indeholder telefonisk support døgnet rundt. Med vores mere end 100 serviceteknikere fordelt over hele Schweiz er vi ansvarlige for service og vedligeholdelse af anlægget.

Har du spørgsmål?