+45 8987 4800 Servicehotline Gratis nummer
Kontaktformular
Nyhedsbrev
Stage Eppendorf
warehouseNAVIGATION til en tydelig struktur

Med opførelsen af sit nye anlæg i Leipzig baner Eppendorfer Zentrifugen GmbH vejen for et moderne produktionsanlæg med mere effektive processer og fokus på sine kernekompetencer.

Moderne produktionsanlæg til Eppendorf Zentrifugen i Leipzig sikrer en større effektivitet på lageret og eliminerer unødvendige søgekørsler.

Med opførelsen af sit nye anlæg i Leipzig baner Eppendorfer Zentrifugen GmbH vejen for et moderne produktionsanlæg med mere effektive processer og fokus på sine kernekompetencer.

Eppendorfer Zentrifugen GmbH er en life science-virksomhed, der udvikler og fremstiller systemer til brug på laboratorier verden over.

Ikke flere unødvendige søgekørsler

I Leipzig blev der på et produktionsareal på 5.340 kvadratmeter og et logistikområde på 2.200 kvadratmeter opført et moderne produktionsanlæg , der gør det muligt for Eppendorfer Zentrifugen GmbH at implementere effektive processer og fokusere på sine kernekompetencer, CNC-teknologi, slutmontage og køleteknik.

Jungheinrichs intralogistiske koncept gør kunden i stand til centralt at styre og kontrollere alle processer – lige fra vareindgangen til leveringen af varer.

Pallesmalgangslageret med 4.200 lagerpladser og 15,5 meter i højden og smådelslageret med 5.848 lagerpladser serviceres af en reach truck og en smalgangstruck.

André Hofmann
Logistikchef

”Jungheinrichs intralogistiske løsning har øget rentabiliteten og processikkerheden på lageret. Unødvendige søgekørsler hører fortiden til.”

Procespålideligheden væsentligt forhøjet 

Jungheinrichs lagerstyringssystem med middleware, Jungheinrichs logistik-interface og hjælpesystemet warehouseNAVIGATION har øget rentabiliteten og processikkerheden på lageret væssentligt. Ved at optimere ruten til lagerpladserne spares en masse tid, og unødvendige søgekørsler hører fortiden til.

Totrins-transportproceduren på lageret styres fuldstændigt af Jungheinrich WMS. Indgående varer scannes med det samme og registreres, inden de køres til transferstationen med en reach truck.

På den måde administreres lagerpladserne i smalgangslageret helt nøjagtigt, og der køres til dem på halvautomatisk vis ved hjælp af warehouseNAVIGATION. 

Ved hjælp af transpondere på gulvet registrerer højreoltrucken sin nuværende position. Positionen, der skal køres til, overføres herefter via den radiostyrede dataterminal. 

Transparente processer takket være en velordnet struktur

Den velordnede struktur i Jungheinrich WMS i forbindelse med warehouseNAVIGATION sikrer større rentabilitet, processikkerhed og transparens. I kombination giver det mulighed for at samle varestrømmene.

Resultatet er markante tidsbesparelser, fordi unødvendige søgekørsler elimineres. Og eftersom tid også er penge, er Eppendorfer Zentrifugen GmbH særdeles tilfreds med investeringen.

Har du spørgsmål?