WLAN-infrastruktur

Kan altid fanges på mobilen.

Zoom billedet med musen

Få et tilbud

Basis egenskaber

 • Al planlægning og integration fra Jungheinrich
 • Førsteklasses komponenter/industristandarder
 • Professionel måleteknik til planlægning og kontrol
 • Stor rådighed med redundant dimensionering

Kravene til effektiviteten på et moderne lager er meget høje. Databehandling i realtime og mobil tilknytning af medarbejdere på lageret gør det muligt at øge gennemstrømning, effektivitet og kvalitet mærkbart, samt at kunne reagere mere fleksibelt på ændrede ordreprioriteringer. Med anvendelsen af trådløse datatransmissionssystemer kan omkostningerne sænkes betragteligt.
Grundlaget for et trådløst datatransmissionssystem er den trådløse LAN-infrastruktur, også kaldt WLAN eller WiFi.

Overblik over fordele

 • WLAN-planlægning (simulation)
 • WLAN-kontrol (system- og performance-analyse)
 • Overblik og fordele
 • WLAN-planlægning (dækningsmåling)

Vis fordele i detaljer

Fordele i detaljer


 • 1. Afstemning af grundkrav
 • 2. Forudgående planlægning af radiosimulation (unøjagtig) eller dækningsmåling (nøjagtig)
 • 3. Ordreafgivelse
 • 4. Afstemning af netværksdata med jeres IT
 • 5. Forudgående konfiguration og dokumentation af radioindgange
 • 6. Forberedelse af trækning og montering af netværkskabler til radioindgange (kunde). Positionerne er nøje defineret i rapporten fra dækningsmålingen.
 • 7. Idriftsættelse og konfiguration af WLAN, samt øvrige komponenter til trådløs datakommunikation
 • 8. Kontrol af WLAN med en system- og performance-analyse - Definition af optimeringsforanstaltninger
 • 9. Implementering af foranstaltninger, ny kontrol og afsluttende dokumentation
 • Overblik og fordele

  En WLAN-infrastruktur giver mulighed for realtime-tilknytning af medarbejdere til dataterminaler eller andre WLAN-kompatible komponenter i jeres netværk og dermed også til jeres Warehouse Management System/ERP System. På alle områder, hvor der er adgang til WLAN, kan medarbejderne bevæge sig frit uden at miste forbindelsen til netværket. Dette sikres ved hjælp af "videreledning" (såkaldt roaming) mellem radioindgangene.
  Jungheinrich planlægger optimalt dimensionerede, fremtidssikrede WLAN-infrastrukturer med egne medarbejdere på basis af jeres krav. Dette gøres med industriegnede WLAN-komponenter af høj kvalitet fra Cisco eller Motorola.

  WLAN-planlægning (simulation)

  For at få en umiddelbar vurdering i store træk af det nødvendige antal af og positioner for radioindgange, oprettes der på baggrund af hallens layout en simulation. Dæmpningen af WLAN-spredningen på grund af lagerstrukturer (reoler, varer, vægge) kan der allerede tages hensyn til i store træk. De reelle forhold efter en installation kan beregnes med en begrænset nøjagtighed på ca. +/- 20 %. På samme måde kan der ikke tages højde for allerede eksisterende WLAN-indgange i hallen eller hos en nabovirksomhed. Ved mindre haller er simulationen ofte tilstrækkelig som planlægningsgrundlag. Som afsluttende kontrol anbefales en system- og performance-analyse.

  WLAN-planlægning (dækningsmåling)

  Ved en dækningsmåling ophænges separate radioindgange på forudbestemte positioner og registreres måleteknisk. Afhængigt af rækkevidden bestemmes den næste position. Dette fortsættes, indtil hele hallen yder tilstrækkelig WLAN-tilgængelighed. Den afsluttende dokumentation definerer det nødvendige antal radioindgange, samt konkrete montagepositioner (valgfrit også med billeddokumentation).
  En dækningsmåling giver de bedste resultater, hvis lagerstrukturer/reoler allerede er opbygget og fyldt. I en ny lagerhal er der dog allerede brug for WLAN-systemet, lige når reolerne er opbygget og endnu ikke er fyldt. Såfremt der allerede findes egne eller fremmede radioindgange, bør der inden planlægning foretages en undersøgelse af forholdene (system- og performance-analyse).

  WLAN-kontrol (system- og performance-analyse)

  En WLAN system- og performance-analyse er en kontrol af den eksisterende WLAN-infrastruktur. I den afsluttende dokumentation (valgfrit med fotodokumentation) illustreres alle WLAN-parametre, problemer identificeres og foranstaltninger til optimering defineres. Når Jungheinrichs trådløse datatransmissionsløsninger (dataterminaler, lagernavigation etc.) skal forbindes med fremmede WLAN-infrastrukturer, anbefales det at udføre en system- og performance-analyse til sikring af WLAN-tilgængelighed og overførselskvalitet. Efterfølgende optimeringer er ofte kun mulige i forbindelse med meget store omkostninger, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.

  Få et tilbud

  PROFISHOP TILBUD
  • Tilbud
   Ameise® håndløftevogn
   Ameise® håndløftevogn

   Kapacitet 2000 kg, gaffellængde 1150mm

   DKK 2.481,40 Besøg vores webshop

  • Tilbud
   Jungheinrich AM22 håndløftevogn
   Jungheinrich AM22 håndløftevogn

   Gaffellængde 1150mm,

   DKK 3.186,30  Besøg vores webshop

  • Tilbud
   Ameise® SPM 113 elektrisk palleløfter
   Ameise® SPM 113 elektrisk palleløfter

   Gaffellængde 1150mm

   DKK 9.487,00 Besøg vores webshop

  • Tilbud
   Jungheinrich EJE M15 elektrisk palleløfter
   Jungheinrich EJE M15 elektrisk palleløfter

   1500 kg kapacitet, gaffellængde 1150mm

   DKK 30.819,00 Besøg vores webshop