Trækkere

Station efter station med trækkere

Baseret på en fastlagt rute kører trækkertog efter mælkemandsprincippet til en station efter en anden. På de enkelte holdepladser læsses fragt af og på. Dermed kan trækkerne transportere en stor mængde last med kun få maskiner. Yderligere en fordel: køretiderne bliver også mindre. Med vores trækkere og trækvogntog tilbyder vi dig komplette løsninger til hele intralogistikken: Den trækker, der passer, med den kobling, der passer, og den anhænger, der passer. For effektive og fleksible transporter på op til 25 tons fra vareindgang til fordelings- og produktionsområdet.

EZS 350

EZS 350

Høj energieffektivitet med vedligeholdelsesfri vekselstrømskøremotor

Mere information


Få et tilbud

EZS 570/580/590/5100

EZS 570/580/590/5100

Robust trækker med affjedrede hjul, også til brug udendørs

Mere information


Få et tilbud

EZS 6250

EZS 6250

Robust trækker med affjedrede hjul, også til brug udendørs

Mere information


Få et tilbud

EZS C40

EZS C40

Superelastik drivhjul (SE) og øget gulvfrihed for komfortabel kørsel

Mere information


Få et tilbud

EZW 104

EZW 104

Til transport af last over lange strækninger

Mere information


Få et tilbud

EZW 515

EZW 515

Kompakt og manøvredygtig truck

Mere information


Få et tilbud

Online-forespørgsel

Har du noget, du vil spørge os om? Send os en mail

Kontakt