+45 8987 4800 Servicehotline Gratis nummer
Kontaktformular
Nyhedsbrev
Life cycle of lithium-ion batteries Header
CIRKULÆR ØKONOMI FOR MAKSIMAL BÆREDYGTIGHED

Li-ion batteri livscyklus

Som markedsleder inden for elektromobilitet tilbyder Jungheinrich intralogistikløsninger, der er mere energieffektive og reducerer CO2-emissionerne. For at opnå dette er hele livscyklussen for vores litium-ion-batterier designet med bæredygtighed i tankerne.

  • Bæredygtigt overordnet koncept
  • Livscyklus i flere trin
  • Anvendelse af koboltfri cellekemi
  • Genanvendelsesprocent på op til 95 %
Stræben efter bæredygtighed – livscyklussen for vores litium-ion-batterier

Hos Jungheinrich er litium-ion-batterier kernekomponenterne i elektromobilitet og yder et vigtigt bidrag til energiomstillingen. Bæredygtighed kan dog kun opnås, hvis hele livscyklussen for litium-ion-batterier er designet til at spare ressourcer. Derfor har Jungheinrich udviklet en bæredygtig cyklus – fra omhyggelig materialeudvinding og fremstilling til lang levetid og et højt niveau af genanvendelse af værdifulde råmaterialer.

Graphic - Life cycle of lithium-ion batteries

1: Fremstillingsproces for litium-ion-batterier
2: Stationær opbevaringsmodningsproces (opbevaring under konstruktion/brug i planlægning)
3: Brug i en ny truck (fase 1 i livscyklussen)
4: Refabrikationsproces
5: Brug i en brugt truck (trin 2 i livscyklussen)
6: Rekonditioneringsproces
7: Brug i stationær opbevaring (opbevaring under konstruktion/brug i planlægningen - Trin 3 i livscyklussen)
8: Demonteringsproces  
9: Genanvendelsesproces

Fremstilling af vores litium-ion batteri

For Jungheinrich begynder bæredygtighed med udvikling og produktion af litium-ion-batterier. I disse trin følger vi vores kriterier for miljøvenligt design, som tager højde for hele produktets livscyklus og reducerer miljøpåvirkningen. Vi afholder os derfor fra kritiske råmaterialer som kobolt i vores litium-ion-batterier og bruger i stedet litium-jernfosfatceller (LFP'er). Derudover er vores litium-ion-batterier i sig selv sikre: cellekemien i LFP-celleceller kombineret med yderligere sikkerhedsforanstaltninger forhindrer batteriet i at bryde i brand.

Modningsproces i stationær opbevaring

Et vigtigt skridt i fremstillingen af et litium-ion-batteri er modning. I fremtiden planlægger Jungheinrich at lade litium-ion-batteriet modne kortvarigt i en stationær energilagring. Som følge heraf kan tidligere CO2-emissioner udlignes på et meget tidligt tidspunkt.

Trin 1 i livscyklussen: Anvendelse af vores nye trucks

For at øge holdbarheden gennemgår litium-ion-batterierne hos Jungheinrich op til tre forskellige faser af deres livscyklus. For det første bruges de i vores nye trucks. Litium-ion-batterier reducerer kulstofaftrykket med 20 % og forbedrer energieffektiviteten med op til 20 % sammenlignet med trucks med blybatterier.

Trin 2 i livscyklussen: Anvendelse af vores brugte trucks

Efter at være blevet brugt i en ny truck er litium-ion-batteriets livscyklus langt fra forbi. Når vi har batteriet tilbage, udfører vi en professionel istandsættelse, og derefter kan litium-ion-batterierne genbruges i brugte trucks (trin 2 i livscyklussen).

Trin 3 i livscyklussen: Anvendelse i stationær opbevaring

Trin 3 i livscyklussen finder sted uden for trucken: Hvis batterikapaciteten er mindre end 70 til 80 %, giver det ikke længere mening at bruge batteriet i en truck. Batteriet kan dog stadig bruges som en stationær lagerenhed i et par år mere. Efterhånden som brugen af vedvarende energi øges, vil stationær lagring fortsat spille en stadig vigtigere rolle i de kommende år for at kompensere for udsving i strømforsyningen

Demontering og genanvendelse

Hvis litium-ion-batteriet ikke længere er egnet til brug i stationær opbevaring, er vi ansvarlige for at adskille og genbruge batteriet. Vores mål er, at 95 % af de værdifulde cellulære materialer som litium, kobber og aluminium kan genbruges og returneres til cyklussen. Nogle af disse stoffer kan bruges til produktion af nye litium-ion-celler. Denne tilgang bidrager til en bæredygtig og ansvarlig anvendelse af naturressourcerne.

"Vi fremmer den cirkulære økonomi – i sidste ende er vores fokus på energiomstillingen, klimaet og vores miljø."

Vores litium-ion-batterier giver meget stor energiudnyttelse og lang holdbarhed.

Se mere

Har du spørgsmål?