+45 8987 4800 Servicehotline Gratis nummer
Kontaktformular
Nyhedsbrev
Bild

Privatlivspolitik for digitale ydelser fra Jungheinrich

Nedenfor giver vi dig detaljerede oplysninger om typen, omfanget og formålet med behandling af personoplysninger for digitale ydelser fra Jungheinrich.

1. Generelle forhold 

Denne privatlivspolitik udgør det grundlag, hvorpå vi (herefter benævnt ”Jungheinrich”, ”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger, som vi indhenter fra dig i forbindelse med din anvendelse af Jungheinrichs ydelser, websites, apps og andre digitale produkter (herefter benævnt ”Ydelse”), eller som du stiller til rådighed for os. Vi lægger stor vægt på at holde dine personoplysninger fortrolige og på at beskytte dem. Vi behandler således de personoplysninger, du giver os i forbindelse med anvendelsen af Ydelsen, i fuld overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser og reglerne i denne privatlivspolitik.

Nedenfor orienterer vi dig om arten, omfanget af og formålet med behandlingen af dine personoplysninger som led i anvendelsen af Ydelsen. Du bedes derfor læse nedenstående informationer meget nøje for at forstå, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Afsnit 4 indeholder ydelsesspecifikke informationer om den respektive behandling af dine oplysninger.
 

2. Dataansvarlig 

Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamborg, er dataansvarlig i persondatabeskyttelseslovgivningens forstand.

Vores databeskyttelsesrådgiver, som du kan henvende dig til med alle spørgsmål vedrørende be-handlingen af dine personoplysninger og håndhævelsen af dine rettigheder (jf. afsnit 8), er:

Frank Jastrob

Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm
12922047 Hamborg, Tyskland

Telefon: +49 40 6948-1630
E-mail: Frank.Jastrob@jungheinrich.de 


3. Datasikkerhed 

Vi implementer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med den allernyeste teknologi for at sikre, at kravene i europæisk og national databeskyttelseslovgivning overholdes og for at beskytte de oplysninger, vi behandler, mod utilsigtet eller forsætlig manipulering, tab, tilintetgørelse eller mod, at uvedkommende får adgang til disse oplysninger.

Særligt al kommunikation i forbindelse med besøg på og anvendelse af Ydelserne, som finder sted via browseren eller appen (herefter benævnt ”Agent”), krypteres ved hjælp af TLS-protokollen.


4. Information om databehandling 

Vi behandler personoplysninger udelukkende i overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesregler. Det betyder, at oplysningerne udelukkende vil blive behandlet, hvis dette er tilladt efter lovgivningen, dvs. hvis databehandlingen er krævet ved lov, hvis brugeren har givet sit samtykke, eller hvis databehandlingen udføres ud fra vores legitime interesser, som defineret i artikel 6, stk. 1, litra f), i databeskyttelsesforordningen.

5. Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter 

Vi samarbejder med tredjeparter, som overtager visse tekniske opgaver ved leveringen af Ydelserne for os. I det omfang vi involverer eksterne serviceleverandører, sker dette altid i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser og reglerne i denne privatlivspolitik. Modtagere af oplysningerne er forpligtet til alene at anvende dem til de definerede formål. I tilfælde af at oplysninger videregives til en modtager uden for Jungheinrich-koncernen i et tredjeland uden for EU/EØS, garanterer modtageren et tilsvarende niveau af databeskyttelse i overensstemmelse med artikel 44 ff. i persondataforordningen. Undtagelser herfra er stater, hvis databestyrelsesniveau af Europa-Kommissionen er anerkendt som passende i henhold til persondataforordningens artikel 45.

Vi er inden for den tekniske support af Ydelsen ansvarlige for support på 1., 2. og 3. niveau. Vi vil om nødvendigt videresende dine personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, til det Jungheinrich- salgsselskab, der er ansvarlig for dig, således at det kan levere den nødvendige support i tilfælde af problemer og spørgsmål. Denne videregivelse af data er nødvendig for den kontraktmæssige levering af Ydelsens funktioner (jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i persondataforordningen).  

6. Cookies

Når Ydelserne leveres, gør vi brug af såkaldte cookies. Det er små tekstfiler, som sendes fra Ydelsen til den enhed, du bruger (pc, tablet mv.), og gemmes i din Agents hukommelse. Formålet med disse cookies er eksempelvis at identificere en bruger som autoriseret bruger, så længe brugeren anvender Ydelsen. Uden denne midlertidige “mellemlagring” vil indtastninger, der er sket i visse applikationer, skulle gentages igen og igen.

En cookie indeholder kun de data, som en server udsender, og/eller som brugeren indtaster på anmodning (fx struktur, domæneinformation, sti, udløbsdato, cookienavn og -værdi). En cookie kan ikke udspionere en harddisk. Ønsker du ikke, at der gemmes cookies på din pc, kan du deaktivere det pågældende valg i systemindstillingerne på din Agent. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan slettes i Agentens systemindstillinger. Vær dog opmærksom på, at deaktiveres cookies, kan dette være med til at begrænse brugen af Ydelsen.

De cookies, der er anført nedenfor, afsættes mere specifikt, når Ydelserne anvendes. Disse er på den ene side såkaldte førstepartscookies, som vi selv anvender, og på den anden side tredjepartscookies, som placeres af tredjeparter for at opnå bestemte formål. 

7. Så længe lagres dine personoplysninger  

Som udgangspunkt gemmer vi kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, oplysningerne blev indsamlet til. Opbevaring i længere tid sker, hvis der er lovmæssigt krav om det, eller du har afgivet dit samtykke til, at opbevaring kan ske i længere tid. Registreringsoplysningerne slettes senest seks måneder efter endeligt udløb af kontrakten om anvendelsen af portalen eller sletning af brugerprofilen. 

8. Dine rettigheder vedrørende behandlingen af dine personoplysninger 

9. Links til andre websites

De links, der indgår i vores Ydelser, kan henvise til andre websites hos Jungheinrich AG. Den pågældende privatlivspolitik, der er angivet til dette formål og på de tilsvarende websider, finder eksplicit anvendelse. Det samme gælder for mulige links til eksterne websites for tredjeparter. Ansvaret for databehandlingen fremgår også af de tilsvarende databeskyttelsesoplysninger.

10. Opdateringer til denne privatlivspolitik

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, når det er nødvendigt af retlige eller faktiske grunde. Hold dig venligst jævnligt orienteret om politikkens nuværende status.

Oktober 2020

Har du spørgsmål?