+45 8987 4800 Servicehotline Gratis nummer
Kontaktformular
Nyhedsbrev
Stage Kemi og medicin

Kemikalie- og medicinalindustri

Så hurtig som muligt med maksimal sikkerhed – det er vigtige krav til intralogistiske processer i kemikalie- og medicinalbranchen. Til det formål kan vi tilbyde optimale løsninger. Fra farlige stoffer med eksplosionsbeskyttelse til automatiseringsløsninger, der er tilpasset individuelt til dine specielle krav.

Smalgangslager med dobbeltoptag til Sauer

Det stærke udgangspunkt for investeringen i det intralogistiske system var den positive udvikling, som operatøren oplevede og den deraf følgende udvidelse af maskinparken.

Dynamisk styring, der fungerer døgnet rundt

Vi har realiseret et distributionscenter for den kendte vaskemiddelproducent Henkel i Rusland under den strenge vinter. Løsningen, der er baseret på vores lagerforvaltningssystem (WMS), forkorter leveringsruterne og reducerer CO2-udslippet.

Mere effektivitet på lageret

Den automatiserede intralogistiske løsning til Solupharm i Melsungen byder på en høj grad af fleksibilitet, processikkerhed og øget effektivitet.

Det højeste smalgangslager i Schweiz

Det nye smalgangslager rækker 44 meter op i himlen over Domat/Ems. Det betyder, at kemikalievirksomheden driver den højeste bygning af sin slags i Schweiz. Vores team er totalentreprenøren, der opførte lageret på rekordtid.

Plastleverandøren Coko

Den mellemstore plastleverandør Coko reflekterer over sit omdømme med sloganet ”Vi former dine produkter”. Beslutningen om at installere vores smalgangslagersystem har medført øget effektivitet og procesoptimering.

Sikkerhed betyder alt

Logistikken i kemikalie- og medicinalindustrien er udfordrende. De strengeste lovbestemmelser og den højeste prioritet af sikkerhed og hygiejne ved håndteringen af følsomme, ofte farlige produkter sætter her ofte meget store begrænsninger. Det gælder transport, opbevaring og professionel håndtering af farlige stoffer samt prioriteringen af et sikkert arbejdsmiljø og hensynet til miljøet.  

Alligevel forventer kunderne inden for logistik af kemikalier en stadig hurtigere levering af deres produkter – hvor alle foreskrevne sikkerhedsstandarder overholdes. I kemikalie- og medicinalindustrien gælder følgendei endnu højere grad end i andre områder af logistikken: Der må ikke ske fejl. Jungheinrich er godt forberedt på disse krav. Vi tilbyder dig komplette løsninger, der optimerer dit vareflow, håndterer det effektivt og i den forbindelse lever op til de højeste kvalitets- og sikkerhedskrav. 

Af professionelle til professionelle: Beskyttelse af menneske og miljø

Vores trucks med eksplosionsbeskyttelse er et godt eksempel på vores bud på logistik til kemikalier udviklet af professionelle til professionelle. Til kemikalie- og medicinalindustrien leverer vi branchespecifikke produkter og systemer, der endvidere muliggør sikker anvendelse af elektriske trucks og dieseltrucks i nærheden af brandbare gasser, dampe, pulvere og støv. Det sikrer beskyttelse af både mennesker og miljø i din virksomhed. Med Jungheinrichs sikkerhedssystem opfylder vi også kravene i det europæiske ATEX-direktiv 2014/24/EU (ATEX = Atmosphères Explosibles). 

Grundlæggende set leverer vi også vores transportører til kemikalie- og medicinalbranchen med yderligere sikkerhedsløsninger, som f.eks. last- og kollisionsbeskyttelse samt særlige stabiliseringselementer. Du opnår endnu større sikkerhed på dit lager, fra vareindgang til vareudgang, med vores (delvis)automatiserede logistikløsninger med førerløse transportsystemer, der kan styres intelligent og præcist ved hjælp af vores lagerstyringssystem, Jungheinrich WMS. Det reducerer risikoen for menneskelige fejl. 

Endvidere øger brug døgnet rundt din omkostningseffektivitet. Som kunde i kemikalie- og medicinalindustrien har du således adgang til en fremtidssikret flerkanalsløsning. Kombineret med vores effektive lagersystemer giver det dig en optimeret, høj plukkeydelse, der giver dig mulighed for logistisk at behandle stadigt større produktmangfoldighed. Desuden: Som en yderligere fordel kan WMS anvise særlige områder på lageret til farlige stoffer eller hygiejnisk følsomme produkter, hvilket sikrer, at de lovmæssige forskrifter vedrørende håndtering og opbevaring af disse produkter automatisk overholdes. 

Opbevaringsprodukter i PROFISHOP

Har du spørgsmål?