Stage Liftreol
  • Til særligt komprimeret lagring på minimalt areal
  • Større lagerareal samtidig med væsentligt lavere opstillingsareal
  • Høj effektivitet med tilkobling til et vilkårligt lagerforvaltningssystem
  • Større sikkerhed og beskyttelse for brugere og varer
  • Udvidelsesmulighed med modulopbygning

Liftreol

Liftreolen LRK er opbygget i moduler og er et selvstændigt lukket system, hvor bakker kan lagres vertikalt i begge sider af reolen. Når der indlæses en stregkode eller trykkes på en knap, køres bakkerne automatisk frem til ekstraktoren, der befinder sig i midten, og som transporterer dem frem til betjeningsåbningen.Med opbygningen i moduler kan LRK altid tilpasses til højden, både før og efter opbygningen.LRK indlæser automatisk hver enkelt bakke - de produkter, der skal indstables, tildeles så den ideelle lagerplads med 25 mm mellemrum. Alt efter rumhøjde kan man spare op til 85 procent gulvplads, sammenlignet med traditionelle systemer.

LRK opbygget i moduler sikrer en næsten ubegrænset fleksibilitet ved udnyttelse af forskellige rumhøjder.Liftreolens højde kan vælges i trin af 100 mm, så den altid passer til det enkelte kapacitets- og højdebehov. Også ved ændring af placering kan liftreolen ved tilføjelse eller fjernelse af moduler hurtigt tilpasses de nye betingelser.Ved indsats over flere etager kan der integreres op til seks betjeningsåbninger på vilkårlige steder på for- og bagsiden af LRK, som også kan ændres efterfølgende. Løftedøren i betjeningsåbningen forhindrer udslip af trækluft og sikrer operatør og lagervarer.

Funktioner

Har du spørgsmål?