+45 8987 4800 Servicehotline Gratis nummer
Kontaktformular
Nyhedsbrev
Stage Automatiseringsproces 4
SUCCESRIG AUTOMATISERING

Automatiseringsprocesser

Succesrig automatisering med den rigtige partner. Som kompetent partner inden for automatiseringsløsninger, planlægger og implementerer vi et logistiksystem, der er tilpasset dine behov, og som helt automatisk øger dit lagers rentabilitet.

Automatisering kan være den direkte vej til større effektivitet og fleksibilitet på lageret. Det er imidlertid ikke alle løsninger, der automatisk giver succes. Det bedste er et system, der er afpasset individuelt efter dine behov, og som falder harmonisk ind i dine lageromgivelser sammen med den automatiseringsgrad, du har behov for. Som din professionelle partner planlægger og implementerer vi en passende, skræddersyet automatiseringsløsning til dig, der vil give dig maksimal fleksibilitet til at reagere på kundernes stadig mere individuelle ønsker. En løsning, der giver dig overblik over den voksende variation af artikler, og som automatisk øger din effektivitet og rentabilitet. Når så projektet er afsluttet med succes, støtter vi dig med branchens bedste og tætteste kundeservicenetværk, så dit automatiske anlæg fortsat arbejde driftssikkert, og eventuelle stilstandsperioder reduceres til et minimum.

3 trin til en skræddersyet automatiseringsløsning.

Som hovedentreprenør vejleder og støtter vi dig skridt for skridt på vejen til en fleksibel og effektiv automatiseringsløsning. Fra planlægning og projektering over implementering og ibrugtagning til service og support efter afslutning af projektet. Processen er hele tiden gennemsigtig, pålidelig og konstruktiv – takket være vores mangeårige erfaring inden for automatisering af intralogistiske processer i mange forskellige brancher.

Content Automatiseringsproces 1 Trin 1 - individuelle løsninger efter mål

Planlægning og projektering

For at finde den optimale automatiseringsgrad til dig analyserer vi først dine individuelle behov for materiale- og informationsflow. Ved hjælp af forskellige værktøjer som materialeflowanalyser, systemillustrationer eller CAD-layouts gør vi faktiske og teoretiske tilstande gennemsigtige og afdækker dine optimeringsmuligheder. På basis af dette afprøver vi forskellige løsningsmuligheder i grovplanlægningen og vurderer dem især ud fra et driftsøkonomisk aspekt. Målet er hele tiden at gøre dine processer så effektive og fleksible som muligt. Når beslutningen om den optimale løsning er truffet, begynder den detaljerede planlægning. Vi visualiserer meget detaljeret dine fremtidige processer, udregner det nødvendige budget og fastsætter en nøjagtig tidsplan for implementeringen. I den forbindelse fokuserer vi ikke kun på dine intralogistiske processers aktuelle ydelse, men også den fremtidige. For at du til enhver tid kan forblive fleksibel, planlægger vi lige fra begyndelsen en eventuel udvidelses- og tilpasningsmulighed af dit automatiserede lagermiljø.


Content Automatiseringsproces 2 Trin 2 - én kontaktperson til alle områder

Implementering og systemintegration

Som hovedentreprenør udstyrer vi dig med en personlig kontaktperson, der koordinerer alle de involverede områder, og som hele tiden bevarer overblikket. Ved hjælp af professionelle og gennemprøvede projektstyringsmetoder sikrer han et effektivt forløb og en fuldstændig nøjagtig realisering af alle procestrin. Et tæt samarbejde med din egen projektleder samt regelmæssige projektopfølgningsmøder med alle parter sikrer den optimale informationsudveksling. Det giver den største gennemsigtighed og sikkerhed igennem hele projektforløbet – lige til overdragelsen af dit nøglefærdige anlæg, hvor alle systemer, uanset om det er manuelle, halv- eller fuldautomatiserede, arbejder perfekt og harmonisk sammen.


Content Automatiseringsproces 3 Trin 3 - service og support

Din støtte i lang tid

For at dit automatiserede anlæg vil yde det bedste på lang sigt, støtter vi dig også efter afslutningen af projektet med en omfattende service og support til logistiksystemer. Med vores tætte kundeservicenetværk, der er helt unikt i branchen, og vores support-hotline er vi aldrig langt væk og kan hurtigt komme, hvis du har brug for os. Vores mere end 4.700 serviceteknikere verden over udfører vedligeholdelse, eftersyn og kontroller kompetent og pålideligt, og de medbringer de rigtige reservedele. Vores support-hotline kan nås hele døgnet rundt, og den overtager overvågningen af systemet for dig. For at dine automatiserede anlæg fortsat fungerer optimalt, underviser vi også dine medarbejdere i effektiv og sikker betjening af dit anlæg.


Se mere om vores service og support

Content STC2B1A

Spot på lagrets nye topatlet

Jungheinrich STC 2B1A – verdens stærkeste reolkran i sin klasse.
Den første småvarereolkran udviklet af Jungheinrich, som sørger for maksimal effektivitet på dit automatiske småvarelager med klassens bedste ydelsesdata, intelligent energistyring og de laveste tilgangsdimensioner i sin klasse.

SE MERE 

Content Automatiseringsproces

Automatisering på et nyt plan.

Automatisk styret smalgangstruck EKX 516a.
Med den nyeste generation af vores EKX 516a løfter du dit lager op på et nyt plan. Vores velkendte smalgangstruck EKX arbejder også effektivt, stærkt og fuldstændigt sikkert som førerløst transportsystem. Det er også muligt at udføre en automatisering af lagerfunktionerne trinvist, da du efterfølgende kan automatisere den smalgangstruck, du allerede anvender.

Se mere 

Flere oplysninger om automatisering

Se mere om vores omfattende udbud.

Jungheinrich som systemudbyder
Planlægning, implementering, service og support
Automatiseringskomponenter
Automatiske lagersystemer
Automatisk plukning og palletering

Content Automatiseringsproces (3)

LagerautomatiseringHvordan og hvor meget?

Hvorfor kan det betale sig at automatisere et lager, der fungerer godt? Hvad taler for en automatisering af lageret, og hvor mange automatiseringsniveauer er der? Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med automatiseringen, og hvilke interessenter skal inddrages i planlægningen? Disse og mange andre spørgsmål stiller vi i vores hvidbog. Samtidig får du praktiske tips og får vist løsninger til automatisering af dit lager. 

Skræddersyede løsninger til alle brancher

Uanset om det drejer sig om nye anlæg, modernisering eller udvidelse af eksisterende anlæg: Med vores mange års erfaring inden for intralogistik har vi allerede vejledt adskillige små, mellemstore og store virksomheder verden over i forbindelse med automatiseringen af deres processer og hjulpet dem som hovedentreprenør hele vejen igennem projektforløbet.

Yderligere automatiseringsprojekter

Her kan du se endnu flere kundereferencer om Jungheinrich.

Se mere


Content Automatiseringsproces (1)

Succesen kommer automatisk med et godt koreograferet lager.

Se mere om automatisering med Jungheinrich

Content Automatiseringsproces (2)

Det virtuost orkestrerede lager er ikke fremtidsmusik.

Se mere om digitalisering og sammenkobling med Jungheinrich

Er du interesseret i en skræddersyet automatiseringsløsning til dit lager?

Snak med en konsulent.

Har du spørgsmål?