Stage Skydereoler

Skydereoler

  • Optimal rumudnyttelsesgrad med bevægelige arbejdsgang
  • Op til 90% besparelse af reolgange
  • Bedre arealudnyttelse
  • Mulighed for first-in-first-out
  • Adgang til alle lokationer
  • Kortere køreveje
  • Til palle-, plukke- og grenreoler

Skydereoler

Mobile reoler er monteret på mobile, eldrevne sokler, også kaldt vogne. På den måde reduceres antallet af reolgange til et minimum. Der kan dannes reolblokke med kun en reolgang. Derved kan der mellem to kørevogne/mellem en kørevogn og en væg eller en stationær reol efter behov åbnes en arbejdsgang, der kan køres ind i.

Funktioner

Har du spørgsmål?